logo UE
Strona główna/O Firmie/Infrastruktura/Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych „PÓŁNOC”

  • Piekary Śląskie, ul. Śląska

Oczyszczalnia ta pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą nisko obciążonego osadu czynnego z usuwaniem związków węgla azotu, fosforu na drodze biologicznej z wydzieloną komorą stabilizacji tlenowej osadu. Komory osadu czynnego zaprojektowano w układzie trójfazowgo oczyszczenia ścieków, tj. w komorze defosfatacji następuje uwalnianie fosforu, następnie w komorach denitryfikacji następuje usuwanie azotu oraz znaczna część związków węglowych. Pozostała część związków węglowych usuwana jest w trzeciej fazie oczyszczania ścieków w komorach tlenowych.

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych „POŁUDNIE”

  • Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni

Oczyszczalnia ścieków „Południe” jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą w oparciu o nisko obciążony osad czynny złożoną z dwóch ciągów oczyszczania oraz z wydzieloną komorą stabilizacji tlenowej. Każdy ciąg technologiczny składa się z komory osadu czynnego posiadającą możliwość podzielenia jej na komory denitryfikacji i nitryfikacji, w której następuje usuwanie związków węglowych na drodze biologicznej, oraz dwóch osadników wtórnych pionowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od roku 2016 Oczyszczalnia „ Południe”
będzie działała jako oczyszczalnia o podwyższonym usuwaniu biogenów. Komora osadu czynnego podzielona zostanie komory denitryfikacji i nitryfikacji, w których będzie następowało usuwanie azotu na drodze biologicznej, natomiast fosfor strącany będzie chemiczne przy pomocy koagulantu.

do góry
Do końca listopada może występować obniżone ciśnienie wody na terenie wszystkich dzielnic miasta z wyjątkiem Dąbrówki Wielkiej. Powodem są prace prowadzone przez GPW S.A. w Katowicach