logo UE

PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Oferujemy:

 1. Umowa o pracę.
 2. Praca w profesjonalnym zespole i przyjaznej atmosferze.
 3. Rozwój zawodowy.
 4. Pracowniczy program emerytalny (PPE).
 5. ZFŚS
 6. Wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą.
 7. Możliwość nawiązania dłuższej współpracy.

Zakres czynności:

 1. Opracowywanie uzgodnień branżowych.
 2. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.
 3. Wydawanie warunków projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dalsze procedowanie sprawy.
 4. Uzgadnianie planów sytuacyjnych oraz projektów.
 5. Obsługa petentów w zakresie działalności działu technicznego.
 6. Korzystanie systemu informacji geograficznej (GIS) oraz systemu informacji przestrzennej (SIP) w tym wprowadzanie elementów sieci do systemu GIS.
 7. Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz Urzędu Miasta Piekary Śląskie w celach realizacji zadań.
 8. Praca w terenie.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne preferowane: inżynieria środowiska, budownictwo. Dopuszczamy możliwość zatrudnienia studenta ostatniego roku.
 2. Znajomość  obsługi komputera w zakresie MS Office.
 3. Posiadanie prawa jazdy kat. B - czynne.
 4. Umiejętność organizacji czasu pracy.
 5. Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.
 6. Odporność na stres i presję czasu.
 7. Odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność.
 8. Umiejętności analizowania i integrowania informacji oraz swobodnego formułowania tekstów.

Mile widziane:

 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość kosztorysowania.
 3. Znajomość programu Auto Cad.

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, prawo budowlane.

Aplikacje prosimy kierować na adres e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl
lub na adres pocztowy:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38

do góry