logo UE

RPO WSL 2014-2020

Logo projektu

Luty 2020 r.

Zamontowanie tablicy pamiątkowej w korytarzu, na parterze siedziby MPWiK w Piekarach Śląskich sp. z o.o.

Tablica pamiątkowa

Styczeń 2020 r.

Złożenie wniosku o płatność końcową.

ZAKOŃCZENIE MONTAŻU NAKŁADEK NA WODOMIERZE

03.12.2019 r.

Podpisanie protokołu końcowego firmą Aiut Sp. z o. o. z Gliwic. Zakończenie ostatniego etapu wdrożenia zdalnego odczytu wodomierzy.

Inteligentne systemy odczytują zużycie wody w Piekarach Śląskich.
Wykorzystano sieć LoRa

Koniec z ręcznym odczytem liczników wody i wizytami inkasenta w domach mieszkańców Piekar Śląskich. Na terenie całego miasta działa jeden z najnowocześniejszych systemów IoT (Internet of Things) dla zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania siecią wodociągową. To pierwsze takie wdrożenie w Polsce obejmujące zasięgiem całe miasto, wykorzystujące najnowszą bezprzewodową, niskokosztową technologię komunikacji LoRa. Oddany w grudniu br. projekt zrealizowany został przez polską spółkę AIUT, jednego z największych integratorów systemów dla przemysłu na rynku europejskim.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich może pochwalić się jedną z najnowocześniejszych inteligentnych platform do zarządzania siecią wodociągową w Polsce. W ramach dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej projektu na wodomierzach należących do spółki zamontowano łącznie blisko 6,5 tys. specjalnych rejestratorów, umożliwiających zdalny odczyt wskazań z dokładnością do dnia i godziny. To największe tego typu wdrożenie w kraju z wykorzystaniem energooszczędnej, długodystansowej sieci komunikacji radiowej w technologii LoRa. Infrastruktura sieci została zbudowana w całości na potrzeby projektu, dając w przyszłości nowe możliwości w obszarze rozwoju idei Smart City.

Dotychczas na spisanie wskazań wodomierzy istniał jeden sposób – inkasent odwiedzał lokatorów lub firmy w celu dokonania aktualnego, faktycznego odczytu zużycia wody. Dziś coraz chętniej przedsiębiorstwa wodociągowe zastępują niepraktyczne spisy ręczne i obchodowe, inteligentnymi, stacjonarnymi systemami opomiarowania infrastruktury. Pozwalają one m.in. na bieżący monitoring sieci, zdalne i automatyczne odczyty oraz elektroniczną obsługę klienta. Służą też minimalizacji ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe kosztów produkcji wody niezafakturowanej.

Efektywne zarządzanie w czasie rzeczywistym

Komunikacja IoT z powodzeniem służy różnym gałęziom przemysłu, w tym branży wodociągowej. To trend globalny i strategiczny również dla Polski. W najnowszym raporcie „IoT w polskiej gospodarce” opracowanym na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, eksperci rynku przewidują, iż rozwój polskiej gospodarki, w tym głownie sektora przemysłowego, będzie w dużej mierze zależny od nowych rozwiązań opartych na technologii Internetu Rzeczy i umiejętności ich wdrażania. – Zachodzi ogromna, rynkowa potrzeba automatyzacji i optymalizacji pracy przedsiębiorstw. To co dziś uchodzi za normę biznesową w zakresie wykorzystywanie Internetu dla celów komercyjnych czy jako kanał sprzedażowy – w perspektywie dokonującej się rewolucji technologicznej, stanowi wierzchołek możliwości, jakie niosą ze sobą rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT), umożliwiające bezprzewodową komunikację miedzy maszynami (M2M) oraz ludźmi w czasie rzeczywistym. Co ważne potencjał nowoczesnych systemów dostrzegany jest nie tylko przez biznes, ale także coraz częściej przez urzędy i przedsiębiorstwa państwowe, które powinny służyć za przykład dla pozostałych sektorów gospodarki – ocenia Marek Gabryś, wiceprezes spółki AIUT, dostarczającej m.in. nowoczesne systemy IoT dla obsługi dostaw wody, ciepła czy gazu, w tym dla MPWiK w Piekarach Śl. Upowszechnienie wykorzystania rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) służyć ma poprawie jakości życia, stanie się też gwarantem przewagi konkurencyjnej. – Czy wyobrażamy sobie dziś świat bez telefonu komórkowego? Zakładam, że w przeciągu kolejnej dekady podobna rewolucja dotyczyć będzie systemów IoT działających na rzecz przedsiębiorstw, w tym branży wodociągowej – dodaje Marek Gabryś.

Redukcja kosztów: Systemy IoT uszczelniają sieć

– Zyskaliśmy pełną kontrolę nad siecią wodociągową na terenie całego miasta. Wdrożony system pozwala za zdalny i automatyczny odczyt dowolnego wodomierza, z dokładnością do dnia i godziny oraz bezobsługowe wystawienie faktury rozliczeniowej. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie zarówno dla naszego przedsiębiorstwa, jak i klientów. Co istotne, mówimy o narzędziu, które pozwala na kompleksową ocenę działalności przedsiębiorstwa i zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody, a nie wyłącznie akwizycję danych – mówi Marek Tokarz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich. Zrealizowane w Piekarach Śl. wdrożenie pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów popełnianych przy manualnym spisywaniu stanu liczników przez inkasenta. Rachunki za media oparte są na faktycznym zużyciu, co oznacza koniec szacunków oraz nadpłat. – Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na automatyzację zadań związanych z bieżącą obsługą klienta, przyspieszając ten proces. Pracownicy MPWiK nie muszą już wchodzić na teren wybranej nieruchomości. Zainstalowane na wodomierzach moduły telemetryczne zbierają i przesyłają dane drogą radiową do dedykowanego systemu, dzięki czemu można skupić się na kluczowej analizie danych – wyjaśnia Marek Gabryś, wiceprezes spółki AIUT.

Z korzyścią dla mieszkańców

System umożliwia użytkownikom stałą kontrolę zużycia wody. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy zyskali dostęp do w pełni profesjonalnego elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Kwestie rozliczeń, pobierania i składania wniosków czy informacje o stanie sieci i ewentualnych awariach można uzyskać za pośrednictwem systemu.

– Największą zaletą wdrożenia z punktu widzenia Klienta jest brak konieczności wizyty naszego inspektora na terenie danej posesji. Skrócił się też czas dla wystawienia faktury. Klienci zyskali również możliwość elektronicznych rozliczeń z naszym przedsiębiorstwem, co w dzisiejszych czasach staje się powszechnym oczekiwaniem – wylicza Marek Tokarz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich.

Bezpieczeństwo i ograniczenie awaryjności

Wdrożone w Piekarach Śląskich rozwiązanie pozwala znacząco ograniczyć straty wody, uszczelnić system, w sposób precyzyjny wskazać klientów, którzy mogą działać na niekorzyść spółki, na przykład zakłócając pracę urządzeń, wreszcie dokładniej szacować zakup wody i przewidywać zdarzenia niepożądane. – Zależy nam na podnoszeniu standardów świadczonych usług i przeciwdziałaniu awaryjności sieci, a to umożliwiają właśnie systemy stacjonarne, które (w odróżnieniu od systemów obchodzonych) zapewniają monitorowanie stanu infrastruktury wodociągowej praktycznie w czasie rzeczywistym – wyjaśnia Andrzej Madej, dyrektor rozwiązań dla branż wody i ciepła w spółce AIUT, odpowiedzialnej za realizację projektu w Piekarach Śl.
Zaprojektowane przez AIUT rozwiązanie pozwala m.in. na szybkie wykrywanie wycieków czy bezprawnej ingerencji w licznik wody. – Ponadto dysponując precyzyjnymi informacjami o dziennym rozkładzie zużycia wody przez mieszkańców, można adekwatnie dostosować ciśnienie w sieci. Przekłada się to na obniżenie kosztów jej amortyzacji oraz zużycia energii elektrycznej po stronie przedsiębiorstwa wodociągowego. Nasz system sygnalizuje ponadto niebezpieczne skoki ciśnienia w sieci. Na podstawie takich danych możemy z wyprzedzeniem wskazać odcinki rurociągu szczególnie narażone na awarię z tego powodu i jej przeciwdziałać – tłumaczy Andrzej Madej.

LoRa: Technologia jutra w Piekarach działa już dziś

To pierwsze tego typu wdrożenie w Polsce z wykorzystaniem energooszczędnej technologii komunikacji LoRa, stanowiącej alternatywę do obecnie dostępnych sieci bezprzewodowych (GSM, LTE). System składa się z koncentratorów sieci LoRa, tworzących wydzieloną, bezprzewodową sieć dla potrzeb miasta. Nowa infrastruktura została w całości zbudowana przez AIUT na potrzeby projektu. – Nasze ekosystemy IoT działają w oparciu o najnowsze dostępne technologie transmisji danych – w tym protokoły LoRaWAN, zwiększając zakres korzyści dla klienta. Piekary Śląskie to pierwsze miasto w Polsce, gdzie inteligentna platforma do pozyskiwania i przetwarzania danych działa w całości w oparciu o transmisję z wykorzystaniem sieci LoRa. Realizując ideę Smart City zainstalowane w całym mieście anteny mogą w przyszłości bezproblemowo łączyć się z innymi typami urządzeń, przykładowo służącymi do opomiarowania ciepłomierzy czy do sterowania oprawami oświetlenia ulicznego, zmniejszając przy tym koszty zakupu energii elektrycznej – zaznacza Marek Gabryś, wiceprezes spółki AIUT, realizującej wdrożenie dla MPWiK w Piekarach Śl. – Mówimy o technologii, która w Polsce dopiero zyskuje na popularności, a jest bezpiecznym i niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla wdrażanych ekosystemów IoT. Cechuje ją bardzo mały pobór energii rejestratorów, jak również daleki zasięg, co minimalizuje ilość koniecznych urządzeń retransmitujących sygnał i znacząco zwiększa żywotność baterii nakładek montowanych na wodomierzach. Mówimy przy tym o rozwiązaniu uniwersalnym. Zaprojektowane przez nas nakładki LoRa mogą być montowane bezpośrednio na różnych typach liczników, dzięki czemu przedsiębiorstwo wodociągowe zyskuje pełną niezależność w kwestii wyboru producenta wodomierzy. Przesyłane tą metodą dane są oczywiście szyfrowane i służą dalszej analizie – wyjaśnia Andrzej Madej.

Trwające od maja 2018 roku wdrożenie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Piekary Śląskie zrealizowano w ramach zadania pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” będącego częścią unijnego projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zainstalowano łącznie 6450 specjalnych nakładek na wodomierze. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z montażem urządzeń telemetrycznych czy transmisją danych. Projekt został dofinansowany w 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt realizacji wyniósł ponad 1,7 mln zł netto (1 782 035 zł netto).

ROZPOCZĘCIE MONTAŻU NAKŁADEK NA WODOMIERZE

29.01.2019r.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w dzielnicy Centrum.

07.01.2019r.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż dn. 07.01.2019r. rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w dzielnicy Brzeziny Śląskie.

24.10.2018r.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż dn. 22.10.2018r. rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w dzielnicy Dąbrówka Wielka.
Montaż nakładek na wodomierzach prowadzony jest w ramach zadania pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” będącego częścią projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK W Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

17.09.2018r.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż dn. 17.09.2018r., w dzielnicach Kozłowa Góra i Brzozowice – Kamień, rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy. Nakładki montowane są na wszystkich wodomierzach głównych, na podstawie których rozliczani są klienci tut. Przedsiębiorstwa.

Nakładki instalowane są w dni robocze, w godzinach 7:00 – 20:00 przez pracowników firmy Aiut Sp. z o. o., na podstawie umowy zawartej z MPWiK. Pracownicy tej firmy legitymują się pisemnym upoważnieniem wydanym przez Zarząd Przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości z prośbą o udostępnianie lokali, w których umiejscowiony jest wodomierz.

Wdrażanie systemu zdalnego odczytu w pozostałych dzielnicach prowadzone będzie w terminie późniejszym, o czym będziemy na bieżąco informować.

Montaż nakładek na wodomierzach prowadzony jest w ramach zadania pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” będącego częścią projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK W Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE TELEKOMUNIKACYJNE W PIEKARSKICH WODOCIĄGACH

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje iż dn. 30.04.2018r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich”. Wykonawcą zadania jest firma Aiut Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach. W ramach podpisanej Umowy, Wykonawca dostarczy i skonfiguruje system zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich. W skład system wchodzą między innymi nakładki na wodomierze transmitujące zdalnie odczyt licznika. Nakładki będą przesyłały i odbierały sygnał przy użyciu jednej z najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie „LoRa” wpisuje się w tzw. „Internet Rzeczy”. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników jak również daleki zasięg, co minimalizuje ilość koniecznych urządzeń retransmitujących sygnał. Dzięki zdalnemu odczytowi wodomierzy możliwe będzie m. in. uniknięcie wizyt inkasenta w domu klienta oraz podgląd zużycia wody w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Umowa obejmuje również serwisowanie systemu i wsparcie techniczne przez okres 7 lat od zakończenia wdrażania. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podpisanie umowy Podpisanie umowy 2

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o podpisaniu dn. 11.08.2017r. umowy na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie w MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. oprogramowania e-biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.” z Wykonawcą: e-MSI Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 15, 64-300 Nowy Tomyśl na kwotę 289 000,00 zł bez VAT.

Umowa dotyczy dostawy i wdrożenia elektronicznego biura obsługi klienta wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów wewnątrz Przedsiębiorstwa. Dostarczone rozwiązania znacząco usprawnią świadczenie usług dla mieszkańców Piekar Śląskich oraz ułatwią załatwianie spraw w tut. Przedsiębiorstwie.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

 

podpisanie umowy na BOA 1 podpisanie umowy na BOA 2

DOSTAWA SPRZĘTU ZAKUPIONEGO PRZEZ MPWIK

Z przyjemnością informujemy, że dn. 29.03.2017r. do siedziby Przedsiębiorstwa został dostarczony oraz zamontowany sprzęt zakupiony w ramach realizacja zadania 3 pn. „System e-bok wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów”. Urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwią uruchomienie przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. zaawansowanych, cyfrowych aplikacji zwiększających dostęp obywateli do świadczonych przez tut. Przedsiębiorstwo usług. Cała inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

PODPISANIE PIERWSZEJ UMOWY Z WYKONAWCĄ

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż w ramach Zadania 3 pn. „ System e-bok wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów” w dniu 13.03.2017r. została podpisana pierwsza umowa z Wykonawcą:

Centrum Systemów Komputerowych – Maćkowski Jakub, ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza na kwotę 120 000,00 zł netto.

Umowa dotyczy zakupu serwerów wraz z oprogramowaniem do ich obsługi. W najbliższym czasie zakupiony sprzęt zostanie zamontowany w naszej siedzibie. Występując jako Zamawiający dokonaliśmy optymalnego doboru parametrów sprzętowych, które pozwolą na sprawne i płynne działanie systemu informatycznego, który uruchomiony zostanie przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo udostępni rozszerzone aplikacje cyfrowe, przyczyniające się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

podpisanie pierwszej umowy z wykonawcą

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że idąc śladami najnowocześniejszych technologii i rozwoju cyfryzacji w usługach publicznych, dnia 19 lipca 2016 roku podpisało z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”.

mapka

10 maja 2016 roku Nasz projekt został zakwalifikowany do dofinansowania środkami w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% tj. kwotą 2 103 240,00 złotych. Cała inwestycja zamknie się w kwocie 3 043 512,00 złotych. Projekt będzie obejmował e biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz system zdalnego odczytu wodomierzy.

W dobie cyfryzacji i mobilności realizacja całego przedsięwzięcia wychodzi naprzeciw naszym klientom. Poprzez możliwość korzystania z elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK procedury obsługi zostaną uproszczone a czas ich realizacji skrócony. Zaprojektowana aplikacja ebok będzie łatwa i intuicyjna w obsłudze, zwiększy ona diametralnie efektywność procesów zarządzania, przyczyniając się znacznie do poprawy funkcjonowania Spółki i jakości obsługi klienta indywidualnego. Dotychczas odczyt wodomierzy w naszym mieście odbywa się w sposób tradycyjny poprzez inkasenta. Natomiast mobilny odczyt wodomierzy będzie odbywał się zdalnie w określonych ramach czasowych co znacznie odciąży klienta. Cały system spowoduje mobilizację po stronie odbiorców do korzystania z nowoczesnych technologii dostępu i zarządzania swoimi danymi oraz będzie zapewniało stałą komunikację z Przedsiębiorstwem w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na świecie.

Kontakt w sprawach związanych z realizacją Projektu: (32) 287-98-02 w.370

do góry