logo UE
Strona główna/Jakość wody

Jakość wody

Analizy wody

Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. przeprowadzana jest według ustalonego i zaakceptowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu harmonogramu przez akredytowane laboratorium posiadające zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w miejscach ustalonych przez tut. Przedsiębiorstwo. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Badania wody przeprowadzane są w 14 punktach na obszarze miasta Piekary Śląskie. Poniżej udostępniamy Państwu analizy jakości wody w poszczególnych częściach miasta:

Badania jakości wody

do góry
W związku z awarią serwera pocztowego prosimy o czasowe nie składanie jakichkolwiek wniosków za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. O usunięciu awarii poinformujemy niezwłocznie.