logo UE
Strona główna/Jakość wody

Jakość wody

Analizy wody

Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. przeprowadzana jest według ustalonego i zaakceptowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu harmonogramu przez akredytowane laboratorium posiadające zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w miejscach ustalonych przez tutejsze Przedsiębiorstwo. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Badania wody przeprowadzane są w 14 punktach na obszarze miasta Piekary Śląskie. Poniżej udostępniamy Państwu analizy jakości wody w poszczególnych częściach miasta. Z oryginałami wyników badań laboratoryjnych zainteresowani mogą się zapoznać po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Badania jakości wody

do góry