logo UE
Strona główna/O Firmie/Władze Spółki

Władze Spółki

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Zarząd
 3. Rada Nadzorcza

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

Zarząd pracuje w jednoosobowym składzie:

 • Prezes Zarządu - Marek Tokarz

Prokurenci:

 • Izabela Małota
 • Jadwiga Wielgus

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych lub odwoływanych uchwałą wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Ireneusz Dzięcioł
 • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Słota
 • Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Ślusarczyk

Zgromadzenie Wspólników jako najwyższy organ Spółki zbiera się między innymi w celu:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcia uchwał o podziale zysku, o pokryciu straty, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nią obowiązków, powoływanie i odwoływanie na określone funkcje członków Rady Nadzorczej.
do góry
Awaria na ul. Powstańców Warszawskich została już usunięta. Z powodu awarii wodociągowej na ul. Powstańców Warszawskich 7 wystąpi brak wody w dniu 31.07.2021r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 obejmując następujące numery: ul. Powstańców Warszawskich 2, 2a, 3, 5, 7 i ul. Wyszyńskiego 26 a. Za utrudnienia przepraszamy. Uruchomiliśmy ponownie punkt kasowy w siedzibie Spółki • Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-12 • Biuro Obsługi Klienta pozostaje niedostępne dla interesantów • Pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15 są do dyspozycji Klientów • Sprawy załatwiać można telefonicznie (32 287 98 02 wew. 350, 351), mailowo (mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (https://ebok.mpwik-piekary.pl).