logo UE

Gospodarka ściekowa

Tereny Miasta Piekary Śląskie wchodzą w skład „Aglomeracji Piekary Śląskie” ustalonej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/11/16/2015 z dn. 31.08.2015 r.

W większości miasta system kanalizacyjny działa jako rozdzielczy, tzn. istnieje zarówno kanalizacja sanitarna, jak i deszczowa. Jedynie w przypadkach, gdy warunki terenowe nie pozwalają na lokalizację dwóch kanałów system zbierania nieczystości działa jako ogólnospławny. Ścieki transportowane kanalizacją sanitarną oraz ogólnospławną trafiają na oczyszczalnie ścieków.

Tam, gdzie niemożliwy jest transport ścieków metodą grawitacyjną, stosuje się kanalizację sanitarną tłoczną. Przepływ ścieków wymuszany jest wtedy przez pompownie, które wytwarzają pożądane w tym celu ciśnienie.

Miasto Piekary Śląskie skanalizowane jest w blisko 100%. Większość sieci wybudowana została wybudowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich”, którego realizacja zakończona została w 2010 r.

Na chwilę obecną tut. Przedsiębiorstwo przeprowadza, zgodnie z planami inwestycji i remontów, konieczne remonty starych kanałów oraz budowę nowych odcinków na dotychczas niezainwestowanych terenach.

W ramach wyżej wspomnianego projektu wykonano również modernizację istniejącej OŚK „Północ” oraz budowę nowej OŚK „Południe”.

do góry
Awaria na ul. Powstańców Warszawskich została już usunięta. Z powodu awarii wodociągowej na ul. Powstańców Warszawskich 7 wystąpi brak wody w dniu 31.07.2021r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 obejmując następujące numery: ul. Powstańców Warszawskich 2, 2a, 3, 5, 7 i ul. Wyszyńskiego 26 a. Za utrudnienia przepraszamy. Uruchomiliśmy ponownie punkt kasowy w siedzibie Spółki • Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-12 • Biuro Obsługi Klienta pozostaje niedostępne dla interesantów • Pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15 są do dyspozycji Klientów • Sprawy załatwiać można telefonicznie (32 287 98 02 wew. 350, 351), mailowo (mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (https://ebok.mpwik-piekary.pl).