logo UE

Gospodarka wodna

Miasto Piekary Śląskie zwodociągowane jest w 100%. Długość miejskiej sieci wodociągowej wynosi około 218,52 km (wraz z przyłączami).

Jedynym dostawcą wody pitnej do miejskiej sieci wodociągowej jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. nie posiada własnych ujęć wody.

Źródłem wody są zbiorniki Goczałkowice, Dziećkowice, Kozłowa Góra oraz podziemne ujęcie Bibiela.

hydrantDo sieci miejskiej woda dostarczana jest poprzez 21 odgałęzień od magistral wodociągowych z czego jedno (przy Bednorza - Sabały) stanowi awaryjny rezerwowy punkt dostawy wody.

Większość z istniejącej sieci wodociągowej na terenie Piekar Śląskich jest siecią nową. Tutejsze Przedsiębiorstwo, według planu wieloletniego oraz corocznie sporządzanych planów inwestycji i remontów, wykonuje wymiany starych odcinków wodociągów oraz budowy nowych na terenach dotychczas niezainwestowanych.

W zakładce „Jakość wody” mogą się Państwo zapoznać z wymogami dotyczącymi analiz jakości wody oraz z aktualnymi badaniami wody dostarczanej przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.

do góry
Od godz. 12 do 14 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicach: Fredry, Demarczyka, Barbary, Makowskiego 1-13 (nieparzyste) i Oświęcimskiej 15, 17, 19, 25, 27, 29 * Od godz. 17 do 19 wody nie będzie przy ul. Piekarskiej 43 i 47 oraz ul. Makowskiego 8-16 (parzyste).