logo UE

Złoty Krzyż Zasługi

15 Września 2014

Złoty KrzyżZgodnie z postanowieniem Kapituły z dnia 15 września 2014 r. Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. Januszowi Dulikowi przyznano Złoty Krzyż Zasługi. Uroczystość wręczenia miała miejsce na VI Kongresie Wodociągowców Polskich w Warszawie dniu 28 października 2014r.

Kilka słów o odznaczonym:

Wręczenie odznaczeń

Janusz Dulik od 1995 roku jest prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. Pełni tę funkcję z dużym zaangażowaniem co jest zauważane przez pracowników jak i mieszkańców Piekar Śląskich. Jest nowoczesnym menadżerem, otwartym na nowe technologie i rozwiązania przynoszące wiele korzyści. Działa również operatywnie poza obszarem kierowanej Spółki. Pomoc, której udziela nie koncentruje się na jednym obszarze. jego działalność społeczna została doceniona wśród społeczności mieszkańców kiedy został nominowany do tytułu „Piekarzanin roku”. Prezes Janusz Dulik wspiera inicjatywy działających na terenie miasta Piekary Śląskie: klubów sportowych – „Orzeł”, „Andaluzja”, Orkan”, Ochotniczych Straży Pożarnych – dzielnice Piekar Śląskich, Brzeziny Śląskie i Dąbrówka Wielka, chóru „Halka” z wieloletnią śląską tradycją. Nie zapomina o dzieciach skupionych w stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym – koło w Piekarach Śląskich – integracja społeczna – wspieranie inicjatywy zdobywania funduszy na zakup mieszkań treningowych dla podopiecznych. Wspiera również finansowo Związek Harcerstwa Polskiego jak i Piekarskie Centrum Medyczne. Swój wysiłek kieruje na modernizację przedsiębiorstwa, odbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz perspektywę rozwoju. Mając na względzie rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta zaangażowany był w projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja w Piekarach Śląskich”. wspiera działania Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy. Będąc autorytetem w branży wodociągowo – kanalizacyjnej otwarty na problemy i potrzeby branży. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uczestniczy w działaniach zmierzających do poprawy efektywności firm wod. – kan. Członek Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, które realnie działa w kierunku rozwoju branży wod. kan.

Wręczenie odznaczenia

do góry