logo UE

“Modernizacja Roku”

27 Sierpnia 2009

W dniu 27 sierpnia 2009 roku o godzinie 11:00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Modernizacja Roku”.

Konkurs miał na celu prezentację rozwiązań architektoniczno-budowlanych zastosowanych w obiektach modernizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów.
Patronat merytoryczny nad XIII edycją Ogólnopolskiego Konkursu “Modernizacja Roku” objęli:

 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Minister Zdrowia,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • Generalny Konserwator Zabytków,
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Patronat medialny nad XIII Edycją Ogólnopolskiego Konkursu “Modernizacja Roku” objęli:

 • Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane “ROM-DOM”,
 • Pismo Samorządu Terytorialnego “Współpraca”.

Przy współpracy:

 • Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa,
 • Związku Powiatów Polskich.
do góry