logo UE
Strona główna/Obsługa Klienta/Przyłączenie do sieci wod.-kan.

Przyłączenie do sieci wod.-kan.

W związku z zamiarem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji, należy zwrócić się do MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci zgodnym z art.19 a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028).

1. Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Budowa przez firmę zewnętrzną:

 • przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywanego przez firmę zewnętrzną należy wystąpić o nadzór nad budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wykonanie włączenia do sieci wodociągowej jeśli mowa o przyłączu wodociągowym. Inwestycja powinna zostać wykonana zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami przyłączenia do sieci.
Kategoria: Przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-10-19 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci (aktualny od 19.09.2021)
ilość pobrań: 1345
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci (aktualny od 19.09.2021) 473.28KB zobacz
pdf 2020-06-05 Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
ilość pobrań: 1198
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 105.7KB zobacz

Budowa przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.:

Po wybudowaniu przyłącza/y i jego/ich odbiorze przez upoważnionego pracownika MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. należy zwrócić się do tut. Przedsiębiorstwa o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

2. Zawarcie umowy - umowa standardowa

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości lub montaż wodomierza do celów podlewania ogrodu należy złożyć następujące dokumenty:

Kategoria: Zawarcie umowy - umowa standardowa [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-12-18 Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków lub wodomierz ogrodowy
ilość pobrań: 268
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków lub wodomierz ogrodowy 192.33KB zobacz
 1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 2. Stosowny tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości w formie:
  • aktu notarialnego,
  • odpisu z księgi wieczystej,
  • aktu nabycia spadku,
  • umowy darowizny potwierdzonej notarialnie,
  • w uzasadnionych przypadkach akt zgonu.

3. Zawarcie umowy - umowa dla nieruchomości wielolokalowej

Kategoria: Zawarcie umowy - umowa dla nieruchomości wielolokalowej [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Wniosek o zawarcie umowy dla nieruchomości wielolokalowej
ilość pobrań: 825
Wniosek o zawarcie umowy dla nieruchomości wielolokalowej 266.96KB zobacz

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości wielolokalowej.
W celu zawarcia umowy konieczne jest spełnienie warunków, które określa załącznik „wniosek-umowa wielolokalowa”.
Jest to część określona w „Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.

Druki wniosków do pobrania:

W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo pozostałe druki wniosków związanych z gospodarką wodno-ściekową.

do góry