logo UE
Strona główna/Obsługa Klienta/Pełnomocnictwo - opłata skarbowa

Pełnomocnictwo - opłata skarbowa

MPWiK Sp. z o.o. jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej polegające na dostawie wody i odbiorze ścieków komunalnych, w związku z czym wszelkie sprawy załatwiane przez pełnomocnika wnioskodawcy podlegają opłacie skarbowej od pełnomocnictwa - podstawa prawna: art. 11 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 Ustawy o opłacie skarbowej.

Pełnomocnik wraz z pisemnym pełnomocnictwem jest zobowiązany przedstawić dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Opłata skarbowa jest płatna na rachunek Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.

PKO Bank Polski SA
Urząd Miasta Piekary Śląskie - Podatki
08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

Brak uiszczenia opłaty skarbowej będzie skutkował zgłoszeniem braku opłaty do odpowiedniego organu skarbowego - podstawa prawna: art. 11 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 1 i 12 ust. 2 pkt 2. Ustawy o opłacie skarbowej.

Opłacie podlega pełnomocnictwo do występowania przed każdym z wydziałów MPWiK Sp. z o.o.

do góry