logo UE
Strona główna/Aktualności/Życzenia od władz miasta

Życzenia od władz miasta

1 Września 2020
Do Spółki wpłynęły wspaniałe życzenia od władz Miasta, Pani Prezydent Sławy Umińskiej-Duraj i Tomasza Wesołowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta. Dziękujemy!
"Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich funkcjonuje już od 25 lat. To znakomita okazja do złożenia serdecznych gratulacji i życzeń kierowanych na ręce Pana Prezesa oraz wszystkich Pracowników.
1 września 1995 roku rozpoczęła się misja pełniona do dziś przez Spółkę. Z okazji przypadającej dziś rocznicy 25-lecia działalności pragniemy złożyć Panu Prezesowi oraz całemu zespołowi pracowniczemu najlepsze życzenia i gratulacje. W ciągu ćwierćwiecza działalności zmieniały się siedziby, a także możliwości dostępnej infrastruktury. Zrealizowano także wiele projektów, których celem było poprawienie stanu sanitarnego Miasta Piekary Śląskie, co bezpośrednio wpływało na jakość wód powierzchniowych. Najważniejsze zadania, które zakładano na przestrzeni lat, zostały zrealizowane. Sprawiło to, że wybudowano lub zmodernizowano kilometry infrastruktury. Podjęto też działania na rzecz środowiska naturalnego w Piekarach Śląskich. Nie zabrakło również rewolucji cyfrowej, dzięki czemu odbiorcy mogą korzystać ze zdalnego monitorowania zużycia wody. Konieczne było także stawienie czoła wyzwaniom związanym z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, która wymaga od pracowników szczególnej troski i pracowitości.
Wierzymy, że w najbliższych latach realizacja równie ambitnych zadań będzie przebiegała w sposób dynamiczny i zauważalny dla mieszkańców. To wszystko sprawi, że nam wszystkim będzie żyło się lepiej. Przesyłając wyrazy uznania dla zarządu i pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich życzymy wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym."
Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
do góry