logo UE
Strona główna/Aktualności/Zmarł Janusz Dulik

Zmarł Janusz Dulik

18 Marca 2022

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci Janusza Dulika, pierwszego, wieloletniego prezesa MPWiK w Piekarach Śląskich.

Janusz Dulik urodził się 11.04.1952 roku w Dobieszowicach. W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inżyniera urządzeń sanitarnych w specjalności zaopatrzenie w wodę.

Całym swoim życiem zawodowym dowiódł, że wybór kierunku studiów nie był przypadkowy. Już w styczniu 1978 roku podejmuje pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach w Zarządzie Inwestycji na stanowisku Naczelniku Wydziału.

W roku 1986 kończy Studia Podyplomowe na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Od 1 stycznia 1988 roku został zastępcą dyrektora Zakładu nr 9 w tarnogórskich wodociągach, którą to funkcję pełnił do 31 lipca 1995 roku.

1 sierpnia 1995 roku został pierwszym Prezesem Zarządu nowo utworzonego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To za jego kadencji firma nabrała obecnego kształtu, przeprowadzone zostały największe inwestycje w sieć wodociągową i powstały nowoczesne oczyszczalnie ścieków. To pod jego kierownictwem Spółka przeniosła się do obecnej siedziby przy ul. Roździeńskiego 38. Remontując zdewastowany budynek dawnego ratusza w Brzezinach Śląskich uratowała zabytkowy budynek przed całkowitą ruiną. Piekarskimi wodociągami zarządzał do dnia przejścia na emeryturę, co nastąpiło 29 stycznia 2018 roku.

Janusz Dulik

Janusz Dulik był wielokrotnie odznaczany w tym: Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (pierwszego stopnia), Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

W 2015 roku (w pierwszej edycji konkursu) został Menadżerem Roku w Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Rok później został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

Wśród współpracowników został zapamiętany jako dobry fachowiec i jeszcze lepszy człowiek. Zawsze oddany Spółce, zaangażowany w każdy aspekt jej funkcjonowania. Był uczynny i dokładnie znał każdego pracownika i jego rodzinę. Zawsze chętny do przyjścia z pomocą, a pracownicy wiedząc, że znajdą w nim oparcie, często zwracali się do niego w trudnych, prywatnych sprawach.

Gdy Janusz Dulik przechodził w 2018 roku na emeryturę, pracownicy wystosowali do swojego Prezesa list pożegnalny. Napisali w nim: „Zawsze w życiu najtrudniejsze są chwile pożegnania, szczególnie wtedy kiedy pracowało się tyle lat. Nie mówimy żegnaj tylko do widzenia. Na nowej drodze życia życzymy przede wszystkim zdrówka i samych szczęśliwych chwil.”

Nikt nie mógł przewidywać, że ta droga skończy się tak nagle… 

Nabożeństwo żałobne za śp. Janusza Dulika odbędzie się we wtorek, 22 marca 2022 roku o godz. 13.00,
w Kościele Parafialnym w Rogoźniku.
Po nabożeństwie nastąpi przejazd na Cmentarz Komunalny.

do góry