logo UE
Strona główna/Aktualności/Złap wodę! I podaj dalej

Złap wodę! I podaj dalej

29 Lipca 2020

Śląski Związek Gmin i Powiatów zachęca samorządy, a za ich pośrednictwem mieszkańców województwa śląskiego do odpowiedzialnego gospodarowania wodą. Przygotował bazę dobrych praktyk samorządów lokalnych i propozycje zmian codziennych nawyków, które przyczyniają się do oszczędzania wody. To wszystko realizuje w ramach akcji „Złap wodę! I podaj dalej”.

Wyjście z kryzysu wodnego wymaga podjęcia działań na wielu poziomach władzy. Z jednej strony niezbędna jest inicjatywa po stronie instytucji i organizacji funkcjonujących w skali międzynarodowej, w tym zwłaszcza Unii Europejskiej. Z drugiej strony równie ważna jest aktywność władz poszczególnych krajów, a więc w naszym przypadku polskiego rządu oraz centralnych instytucji kompetentnych w tej dziedzinie, w szczególności PGW Wody Polskie.

Istotnym ogniwem tych działań są samorządy lokalne, rozumiane zarówno jako samorządowcy, urzędnicy czy radni, jak i sami mieszkańcy - mówi Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dodając: - Dlatego rozpoczęliśmy akcję pn. „Złap wodę! I podaj dalej”. W jej ramach chcemy promować rozwiązania, które wdrażają gminy i powiaty w walce z kryzysem wodnym. Chcemy też - za pośrednictwem samorządów - zachęcać wspólnoty lokalne do bardziej świadomego, a więc oszczędnego wykorzystywania wody w codziennym życiu.

Wszystkiego o akcji dowiecie się tutaj.

W ramach akcji ŚZGiP przygotował bazę dobrych praktyk, które realizują samorządy lokalne w województwie śląskim w celu ograniczenia skutków suszy i przeciwdziałania im. Ich wspólnym mianownikiem jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi w skali lokalnej i regionalnej. Baza powstała w oparciu o dane zebrane z 64 gmin z naszego regionu i dostępna jest na stronie internetowej Związku w specjalnej zakładce (dostępna tutaj). Samorządowe inicjatywy można podzielić na następujące kategorie:

  • działania przyrodnicze, oparte o działania związane z zarządzaną przez samorządy zielenią, np. ograniczenie częstotliwości koszenia trawników czy zakładanie łąk kwietnych;
    działania inwestycyjne, np. modernizacja urządzeń melioracyjnych, małych zbiorników retencyjnych;
  • działania legislacyjne, np. zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wytycznych do zamówień publicznych;
  • instrumenty finansowe, np. programy dotacyjne dla mieszkańców wspierające retencjonowanie wód opadowych na swoich posesjach;
  • działania optymalizujące zużycie wody, np. wykorzystanie uzdatnionej wody basenowej do podlewania terenów zielonych;
  • działania edukacyjne i informacyjne, których koszt wdrożenia jest stosunkowo niewielki.
do góry