logo UE
Strona główna/Aktualności/Miliony euro odpłyną ze ściekami

Miliony euro odpłyną ze ściekami

13 Października 2020

Polsce grożą wysokie kary za niedostosowanie do unijnej dyrektywy ściekowej - poinformowała na posiedzeniu komisji sejmowych przedstawicielka rządu.

Posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się w minionym tygodniu, było poświęcone gospodarce wodno-ściekowej w kontekście ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód i stanu wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Jak poinformowała posłów Małgorzata Bogucka-Szymalska z resortu gospodarki morskiej, Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie przepisów dyrektywy ściekowej. - Choć dostosowanie do wymagań dyrektywy ściekowej trwa już od kilkunastu lat, to stan jej wdrożenia wymaga dalszych intensywnych działań i prac - powiedziała.

Wyjaśniała, iż Komisja Europejska zwróciła uwagę, że ponad tysiąc aglomeracji w Polsce nie jest wyposażonych wystarczająco w systemy zbierania ścieków komunalnych, lub indywidualne systemy zbierania, które osiągałyby ten sam poziom oczyszczania ścieków komunalnych, co w ramach komunalnych oczyszczalni ścieków, a w ponad 1200 aglomeracjach ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania nie są przed zrzutem poddawane wtórnemu oczyszczaniu oraz nie zapewniono, aby w 426 aglomeracjach ścieki komunalne odprowadzane do systemu zbierania były poddawane bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu.

Wskazała, że procedurą naruszeniową objęto łącznie 1285 aglomeracji, z czego 58 aglomeracji stanowią duże. Według Boguckiej-Szymalskiej, za niepełne wdrożenie dyrektywy Polsce grożą bardzo wysokie kary finansowe od Komisji Europejskiej. Jak mówiła, choć trudno oszacować w tej chwili dokładnie ich wysokość, to można porównać naszą sytuację z innymi krajami. Podała przykład Grecji, która po 2015 r. musiała zapłacić ok. 10 mln euro w formie ryczałtu oraz ponad 3,5 mln euro opłaty okresowej półrocznej za niezapewnienie odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych w 24 aglomeracjach. - My niestety mamy tych aglomeracji bardzo dużo - w sumie ok. 1600 - powiedziała.

W dyskusji posłowie zwracali uwagę także na grożące Polsce kary związane z niespełnianiem wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, a dane dotyczące stanu zanieczyszczenia wód oceniali jako „bardzo niepokojące”.

Jak mówiła np. Daria Gosek-Popiołek (Lewica), powołując się na najnowsze dane GIOŚ, norm Ramowej Dyrektywy Wodnej nie spełnia 87 proc. rzek i zapór w Polsce.

Według raportu - referowała - w 2019 r. dobry stan wód stwierdzono w wypadku 0,5 proc. badanych rzek, zły w 92 proc. badanych rzek, a 8 proc. nie można było zbadać, bo wyschły. Ponadto, w 50 proc. rzek i cieków wodnych normę przekracza często wielokrotnie poziom rtęci, w 60 proc. rzek przekroczona jest norma rakotwórczego heptachloru. Wymogów dyrektywy nie spełnia też - według najnowszego raportu GIOŚ, na który powoływała się posłanka - 88 proc. jezior i 100 proc. wód przybrzeżnych.

Nielegalne odprowadzenie ścieków

Zdjęcie Thomas Hoang, Pixabay

do góry