logo UE
Strona główna/Aktualności/Piekarzanie nie zatruwają wód

Piekarzanie nie zatruwają wód

13 Października 2020

99,5 proc. mieszkańców Piekar Śląskich korzystało w 2018 roku z oczyszczalni ścieków. To drugi rezultat w województwie, po Dąbrowie Górniczej, w której ten odsetek wynosi 100 proc.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikował właśnie opracowanie „Stan środowiska w Województwie Śląskim - RAPORT 2020”. Na blisko 120 stronach zawarto tam szczegółową analizę stanu środowiska w naszym województwie. Pomimo, że raport datowany jest na rok bieżący, to najświeższe dane w nim zawarte pochodzą z roku 2018.

Nas najbardziej oczywiście interesowała jakość wód oraz sprawy gospodarki wodno-ściekowej, którym poświęcona jest część trzecia raportu. Możemy tam przeczytać m.in., że w województwie śląskim w latach 2009-2018 działało 131 oczyszczalni ścieków przemysłowych w tym 58 oczyszczalni mechanicznych (największa liczba w kraju), 23 oczyszczalnie chemiczne, 49 biologicznych oraz jedna oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Do wód lub do ziemi województwa śląskiego w 2018 roku siecią kanalizacyjną odprowadzono 155,4 hm3 ścieków komunalnych, w tym 99,2% podlegało oczyszczaniu. W oczyszczalniach biologicznych z zastosowaniem metody podwyższonego usuwania biogenów poddano oczyszczaniu 154,0 hm3 ścieków, tj. 99,1% wszystkich ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną. W omawianym roku na terenie województwa pracowało 201 oczyszczalni komunalnych (1 mechaniczna, 109 biologicznych i 91 z podwyższonym usuwaniem biogenów) o łącznej przepustowości 1217,0 dam3/dobę.

W województwie śląskim w 2018 roku największą ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania odprowadzono bezpośrednio do wód lub ziemi z zakładów górnictwa i wydobywania - 146,0 hm3. Znaczącą ilość ścieków odprowadziły również podmioty zajmujące się działalnością z zakresu przetwórstwa przemysłowego - 31,1 hm3 oraz przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związaną z rekultywacją - 24,8 hm3.

W 2018 roku z terenu województwa śląskiego do wód lub do ziemi odprowadzono 56,9 hm3 ścieków nieoczyszczanych.

Z oczyszczalni ścieków w 2018 roku korzystało w miastach 91,2% ludności, a na wsi - 47,9%.

W przekroju terytorialnym, według powiatów, w 2018 roku w województwie śląskim wysoki odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków odnotowano w miastach na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza - 100%, Piekary Śląskie - 99,5%, Zabrze - 99,3%, Katowice - 98,4%; natomiast niski odsetek w powiatach: częstochowskim - 47,2%, kłobuckim - 51,9% oraz rybnickim - 52,8%.

Każde województwo ma swoją specyfikę, ze względu na uwarunkowania geograficzne, gospodarcze czy tradycje. Przemysł i duża gęstość zaludnienia w naszym województwie są przyczyną dużych emisji ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub ziemi.

Poniżej możecie się zapoznać z całym raportem o stanie środowiska w naszym województwie.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-10-13 Stan środowiska w województwie śląskim - raport 2020
ilość pobrań: 610
Stan środowiska w województwie śląskim - raport 2020 8.36MB zobacz

do góry