logo UE

Koniec SEKAP

25 Sierpnia 2020

Od 1 września 2020 r. nie będzie można podpisywać dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP. Dotyczy to także naszej platformy e-BOK. Bez zmian korzystać można z Profilu Zaufanego i certyfikatu kwalifikowanego.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. kończy działalność Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI), w ramach którego działa Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). Tym samym ważność stracą wszystkie certyfikaty i zaświadczenia certyfikacyjne wydane przez CC SEKAP. Oznacza to, że od 1 września 2020 r. nie będzie można podpisywać dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

Platforma SEKAP będzie nadal utrzymywana i dostępna dla użytkowników, a Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach zapewni bieżące wsparcie dla jej użytkowników.

Jednak począwszy od 1 września 2020 r. dokumenty elektroniczne na platformie SEKAP można podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty podpisane przy pomocy aktualnych certyfikatów CC SEKAP przed 1 września 2020 r. będą pozytywnie weryfikowane i akceptowane także po tej dacie.

Jeśli do tej pory wykorzystywaliście Państwo w kontaktach z naszym e-BOK podpis weryfikowany przy pomocy certyfikatu CC SEKAP, to od 1 września w celu prowadzenia dalszej wymiany dokumentów elektronicznych będziecie musieli uzyskać jeden z dwóch wymienionych wyżej rodzajów podpisów.

Infografika obrazująca zmiany w podpisywaniu dokumentów elektronicznych

Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Więcej informacji jak założyć Profil Zaufany, znajduje się np. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Aktualne informacje na temat zakończenia działalności CC SEKAP znajdują się na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

do góry