logo UE
Strona główna/Aktualności/Komunikaty/Komisja wzywa m.in. Polskę do przestrzegania unijnych (..)

Komisja wzywa m.in. Polskę do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych

15 Maja 2020

Komisja Europejska wzywa Bułgarię, Czechy, Francję i Polskę do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Dyrektywa chroni zarówno jakość wody, jak i zdrowie ludzi, nakładając na państwa członkowskie obowiązek zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do środowiska. W przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. oczyszczanie wymaga nie tylko eliminacji ciał stałych, ale również rozkładania substancji organicznych za pomocą bakterii.

Bułgaria nie zapewnia systemu zbierania ścieków w 48 dużych aglomeracjach, w 69 dużych aglomeracjach nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania, a w 71 dużych aglomeracjach – nie zapewnia bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania i odprowadzanych na obszary wrażliwe. Wszystkie te aglomeracje powinny były dostosować się do wspomnianych przepisów do 31 grudnia 2010 r.

W odniesieniu do Czech sprawa dotyczy niezapewnienia w 425 aglomeracjach systemu zbierania ścieków komunalnych oraz niezapewnienia odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania. Te aglomeracje powinny były dostosować się do wspomnianych przepisów do 31 grudnia 2010 r. Pomimo pewnych postępów nie można liczyć na osiągnięcie pełnej zgodności z wymogami w najbliższej przyszłości.

Francja w dalszym ciągu nie przestrzega wymogów dyrektywy na dużą skalę, ponieważ dotyczy to 169 aglomeracji, które odprowadzają ścieki albo na normalne, albo wrażliwe obszary. Pomimo pewnych postępów nie można liczyć na osiągnięcie pełnej zgodności z wymogami w najbliższej przyszłości.

W Polsce 1 183 aglomeracje nie posiadają systemu zbierania ścieków komunalnych. Ponadto w 1 282 aglomeracjach ścieki komunalne wprowadzane do systemów zbierania nie podlegają odpowiedniemu oczyszczaniu przed odprowadzeniem. Wreszcie Polska nie zapewniła w 426 aglomeracjach bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania i odprowadzanych na obszary wrażliwe. W związku z tym Komisja wysyła uzasadnione opinie do wszystkich czterech państw, dając im cztery miesiące na naprawę sytuacji. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wszystkie decyzje Komisji Europejskiej wymienione w komunikacie z 14 maja 2020 znajdują się TUTAJ.

do góry