logo UE
Strona główna/Aktualności/Unia zaostrzy wymagania

Unia zaostrzy wymagania

8 Grudnia 2020

Do 18 grudnia 2020 r. Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje przepisów określających wymagania, jakie musi spełnić infrastruktura wodno-kanalizacyjna, by inwestycje z nią zostały uznane za zrównoważone.

- W przypadku projektów kanalizacyjnych duży nacisk jest położony nie tylko na parametry odbioru i oczyszczania ścieków, ale także na efektywność energetyczną instalacji. W projektach wodociągowych większą wagę przywiązano do parametrów ograniczających utratę wody w sieci przesyłowej - wylicza Klara Ramm, ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w tekście opublikowanym na łamach Pulsu Biznesu.

Konieczność spełnienia kryteriów określonych w projektowanych przepisach ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania we własne źródła zasilania w oczyszczalniach ścieków oraz w digitalizację zarządzania wodociągami. Celem jest zarówno oszczędność wody jak i cyfrowe zabezpieczenie przed biologicznymi zakażeniami itp. Klara Ramm podkreśla jednak, że nazbyt wyśrubowane kryteria mogą utrudnić realizację przyszłych inwestycji. Równocześnie zaznacza, że od ich spełnienia zależeć może przyznanie polskim firmom w przyszłej perspektywie funduszy na inwestycje wodno-ściekowe.

Inwestycje w oczyszczanie ścieków i kanalizację już pochłonęły w Polsce około 70 mld zł. Niemałe były także wydatki na rozbudowę sieci wodociągów. Samorządy wciąż jednak zgłaszają nowe zadania wodno-kanalizacyjne. W projekcie VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zgłosiły do realizacji do 2027 r. zadania warte prawie 25 mld zł.

Z sygnałów płynących z Brukseli wynika, że krajowe podmioty nie mogą już liczyć na tak duże dotacje, jakie otrzymywały w poprzednich rozdaniach, jednak polskie przedsiębiorstwa wod.-kan. mają nadzieję, że strumień pieniędzy nadal będzie płynąć. Zakładają, że zamiast dotychczas przyznawanych dotacji, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne będą otrzymywać niskooprocentowane lub nieoprocentowane pożyczki, których część może nawet zostać umorzona. Klara Ramm podkreśla jednak, że zarówno otrzymanie unijnych pożyczek, jak i kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, będzie uwarunkowane spełnieniem kryteriów określonych w konsultowanym projekcie.

Na 5 mld EUR, czyli ponad 22 mld zł są szacowane kary grożące Polsce za niespełnienie norm dyrektywy ściekowej oraz zobowiązań z Traktatu Akcesyjnego. Ryzyko sankcji nieco może złagodzić realizacja inwestycji w kolejnych latach, ale zdobycie na nie pieniędzy będzie zależne od spełnienia nowych, unijnych kryteriów.

do góry