logo UE
Strona główna/Aktualności/Światowy Dzień Wody 2020: Zmiana klimatu

Światowy Dzień Wody 2020: Zmiana klimatu

21 Marca 2020

22 marca przypada Światowy Dzień Wody. World Water Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.

Celem było zwrócenie uwagi na fakt, że woda pitna, w niektórych rejonach świata tak powszechna, że niedoceniana i niezauważana, w innych miejscach Ziemi jest dobrem luksusowym.
Na początku lat 90. ubiegłego stulecia szacowano, że dostępu do wody pitnej nie ma aż miliard ludzi na świecie. Obchody Dnia mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie.
Stan światowych zasobów wody jest przedmiotem uwagi jednego z największych programów naukowych UNESCO – Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), którego celem jest m.in. dokonywanie oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych, a także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej oraz poprawa zarządzania nimi w rejonach, w których występuje niedobór wody.
Co roku World Water Day towarzyszy inne hasło przewodnie. W tym roku Światowy Dzień Wody odbywa się pod hasłem „Zmiana klimatu”. (W poprzednich 3 latach były to kolejno: 2019 – Nie pominąć nikogo, 2018 – Natura dla wody, 2017 – Ścieki jako nieograniczone źródło wody.)
Stały dostęp do wody pitnej jest podstawową potrzebą każdego człowieka i warunkiem zachowania zdrowia. Tymczasem światowe zasoby wody kurczą się w wyniku globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego i zanieczyszczeń. Szacuje się, że ok. 10% populacji nie ma dostępu do wody pitnej. Szczególnie trudna sytuacja panuje w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dane wskazują też na ogromne dysproporcje w dostępie do wody pośród osób z najwyższymi dochodami i tych najuboższych. Kluczowa jest również jakość wody. W wielu regionach o słabo rozwiniętej kanalizacji dochodzi do zanieczyszczenia wody pitnej bakterią E. coli.

  • Ponad 700 dzieci poniżej piątego roku życia umiera każdego dnia z powodu biegunki związanej z zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi.
  • Ok. 159 milionów ludzi pobiera wodę pitną z wód powierzchniowych, takich jak stawy i strumienie.
  • Ok. 4 miliardów ludzi – prawie dwie trzecie ludności świata – doświadcza poważnego niedoboru wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku.
  • 700 milionów ludzi na całym świecie może zostać przesiedlonych przez znaczny niedobór wody do 2030 roku.
  • W wielu regionach świata za gromadzenie wody odpowiedzialne są kobiety i dziewczynki, które muszą przemierzać codziennie wiele kilometrów w tym celu.

Tegoroczna edycja dotyczy wody w kontekście zmian klimatu oraz tego, jak obie sprawy są ze sobą nierozerwalnie związane. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu związanych z wodą wpłynie na ochronę zdrowia i ochronę życia na Ziemi, a bardziej wydajne korzystanie z wody ograniczy emisję gazów cieplarnianych.
Zazwyczaj obchody Światowego Dnia Wody stanowią okazję do spotkań i dyskusji ekspertów dotyczących rozwiązań globalnego kryzysu wodnym i sanitarnego. Jednak rozwój obecnej sytuacji epidemiologiczną zburzył zaplanowane wydarzenia.
Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://www.worldwaterday.org

do góry