logo UE
Strona główna/Aktualności/Odegraj swoją rolę

Odegraj swoją rolę

21 Marca 2023

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Od 1993 r., corocznie, Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku naczelnym hasłem jest „przyspieszenie zmian”.

Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 6: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace ONZ dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania. To znaczy Ty! Ty i Twoja rodzina, szkoła i społeczność możecie coś zmienić, zmieniając sposób, w jaki korzystacie, konsumujecie  i zarządzacie wodą w swoim życiu. Twoje zobowiązania zostaną dodane do programu działań na rzecz wody, który zostanie zainaugurowany podczas Konferencji Wodnej ONZ 2023 - pierwszego tego rodzaju wydarzenia od prawie 50 lat. To jedyna taka chwila na całe pokolenie, kiedy świat jednoczy się wokół wody.

Odegraj swoją rolę! Rób co możesz - od prostego oszczędzania wody w gospodarstwie domowym, po zagospodarowanie wód deszczowych w ogrodzie.

Z tej okazji na całym świecie organizowane są rozmaite spotkania i konferencje. ONZ organizuje w Nowym Jorku wielką, trzydniową konferencję poświęconą problemom wodnym. Zdaniem António Guterresa, Sekretarza Generalnego ONZ spotkanie musi zaowocować odważnym programem działań na rzecz wody, który zapewni światu zaangażowanie, na jakie zasługuje.

We Wrocławiu odbędzie się w środę III WODNY OKRĄGŁY STÓŁ 2023. Tematem przewodnim jest „Zarządzanie wodą w sytuacjach kryzysowych”.

Zmiany klimatu w zakresie zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych, wpływają na potęgowanie ekstremalnych zagrożeń ekologicznych o trudnych do przewidzenia skutkach. Dlatego musimy być świadomi realności problemu występowania takiego zagrożenia w przyszłości. Przedmiotem obrad będą więc kluczowe zagadnienia dla realizacji powyższego tematu:

Katastrofa ekologiczna na Odrze - diagnoza problemów i potrzeb.
Podniesienie skuteczności zarządzania wodą w sytuacjach kryzysowych, związanych z nadzwyczajnymi zagrożeniami, zwłaszcza ekologicznymi.
Współpraca międzynarodowa na wodach granicznych - zobowiązania i szanse na wzmocnienie potencjału dla zachowania bezpieczeństwa
 

 

do góry