logo UE
Strona główna/Aktualności/Jesteśmy liderem innowacji

Jesteśmy liderem innowacji

27 Maja 2024

Piekarskie wodociągi były pierwszą spółką wodociągową w Polsce, która testowała działanie nowatorskiej platformy analitycznej, pod nazwą WaterPrime. Uwagi i spostrzeżenia naszych pracowników miały wpływ na jej obecny kształt. Teraz, gdy prace projektowe zostały zakończone platforma budzi zainteresowanie wielu przedsiębiorstw wod.-kan. planujących jej stosowanie.

Celem rozwiązania opracowanego przez gliwicką firmę AIUT przy współpracy naukowców Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk jest pomoc przedsiębiorstwom wod.-kan. w szybkim wykrywaniu wycieków z sieci wodociągowych, a tym samym minimalizowaniu straty wody.

WaterPrime bazując na technologii sztucznej inteligencji, uczy się diagnozować i rozwiązywać problemy, z szybką i precyzyjną identyfikacją nawet niewielkich wycieków, w tym przede wszystkim tzw. wycieków ukrytych. Może też alarmować o wszelkich anomaliach, które mogą być sygnałem zdarzeń mogących przysporzyć problemów w przyszłości.

Samoucząca się platforma wspierana algorytmami sztucznej inteligencji pomaga obecnie pracownikom MPWiK w Piekarach Śląskich w nadzorze sieci wodociągowej i skutecznym ograniczaniu strat wody. – Dla pracowników najtrudniejsze było przekonanie się, że to rozwiązanie naprawdę działa i może pomóc w ich codziennej pracy, a nie tylko dodaje nowych obowiązków, z których niewiele wyniknie – mówi Izabela Małota, dyrektorka ds. technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich. – Obecnie nie mamy już tego problemu. Systematyczne odczytywanie danych i ich prawidłowa analiza stały się rutynowym, codziennym zadaniem pracowników odpowiedzialnych za stan sieci wodociągowej. Jest już jasne, że to narzędzie realnie pomaga w lokalizowaniu wycieków i przyspiesza pracę w terenie.

Teraz zdobytymi doświadczeniami dzielimy się z przedstawicielami innych zainteresowanych przedsiębiorstw branży. Prezentacja pt. "Wykorzystanie inteligentnego systemu WaterPrime dla efektywnego zarządzania siecią wodociągową i obniżenia strat wody w MPWiK w Piekarach Śląskich", jaką w trakcie kwietniowego Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXVI wygłosili wspólnie, prezes Spółki Marek Tokarz oraz dyrektorka Izabela Małota była w dość powszechnej opinii uczestników, jedną z najciekawszych, bo praktycznych i poświęconych najważniejszemu problemowi wielu przedsiębiorstw, jakim jest ograniczanie strat wody. Świadczyła też o tym ożywiona dyskusja, jaka rozwinęła się po zakończeniu prezentacji i szereg pytań skierowanych do reprezentantów piekarskiej Spółki.

Zainteresowanie jakie wzbudził wykład w Krynicy Zdroju sprawiło, że z inicjatywy Andrzeja Malinowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, przy współudziale MPWiK w Piekarach Śląskich, 17 maja w siedzibie firmy AIUT w Gliwicach, zorganizowane zostały warsztaty dla przedstawicieli kilkunastu przedsiębiorstw. W ich trakcie kolejny raz dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami wynikającymi z użytkowania systemu WaterPrime.

Jak podkreśla dyr. Izabela Małota, aż w 90 proc. przypadków nieszczelności sieci, wycieki są niewidoczne na powierzchni. Wobec rosnących kosztów zakupu wody potrzeba stałego monitorowania sieci przy wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji jest ogromna. Pod uwagę należy też brać aspekt ekologiczny – straty wody są społecznie coraz trudniejsze do zaakceptowania.

do góry