logo UE
Strona główna/Aktualności/Ile kosztuje ochrona środowiska

Ile kosztuje ochrona środowiska

13 Stycznia 2021

W 2019 r. wydaliśmy na ochronę środowiska ponad 65 mld zł. Stanowi to 2,9 proc. polskiego PKB. W przeliczeniu na mieszkańca wydatki na ochronę środowiska wyniosły 1703,50 zł, nieco mniej niż rok wcześniej (w 2018 roku 1725,60 zł). Dla porównania w roku 2015 było to jedynie 1192,80 zł.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020”.  Czytamy w nim, że najwięcej na ochronę środowiska wydają gospodarstwa domowe. W 2019 roku było to 49 mld zł, z czego wydatki na zakup, montaż i budowę urządzeń i produktów powiązanych stanowiły 55%, zaś wydatki na usługi związane z ochroną środowiska pozostałe 45%.

Wśród wydatków na usługi związane z ochroną środowiska dominują opłaty za wywóz ścieków, odprowadzanie do kanalizacji lub oczyszczanie ścieków. Stanowią one ponad 62% wydatków na usługi. Pozostałe wydatki to opłaty za wywóz odpadów. Zwraca uwagę, zanotowany kilka lat temu wzrost udziału wydatków na wywóz odpadów z powodu istotnego zwiększenia stawek opłat za tę usługę.

Wydatki na zakup, montaż i budowę urządzeń i produkt.w służących bezpośrednio ochronie środowiska były kierowane głównie na ochronę powietrza - ponad 64% wydatków, tj. 17,5 mld zł. Do grupy tych wydatk.w można zaliczyć wydatki na m.in. instalację podzielników, liczników ciepła i termoregulatorów, modernizację instalacji ogrzewania, montaż urządzeń oczyszczających gazy kominowe, zakup i montaż okien energooszczędnych, docieplenie budynku, zakup i montaż katalizatorów oraz instalacji gazowych do pojazdów samochodowych użytkowanych przez gospodarstwo domowe.

Wydatki gospodarstw domowych na ochronę bioróżnorodności i krajobrazu oraz ochronę wody i powierzchni ziemi stanowiły od kilku lat niecałe 9% wszystkich wydatków na ochronę środowiska.

Od 2018 r. zanotowano wzrost wydatków na ochronę bioróżnorodności i krajobrazu. Udział tych wydatków wynosi obecnie ponad 18% wszystkich wydatków. Do wydatków w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu można zaliczyć, np. wydatki na zasadzanie drzew i krzewów, remont elewacji domu, budowę zapór ochronnych dla migrujących żab, czy budowę bocianich gniazd. Wydatki na ochronę wód są to koszty związane z podłączeniem do kanalizacji, budową i funkcjonowaniem indywidualnych oczyszczalni ścieków. Natomiast wydatki na ochronę powierzchni ziemi to wydatki na budowę przydomowych urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, czy zakup pojemników na odpady, a na ochronę przed hałasem i wibracjami to wydatki na zakup i montaż okien redukujących hałas oraz budowa płotów i osłon przeciwhałasowych i żywopłotów.

Szacuje się, że w 2019 r. wydatki na ochronę bioróżnorodności i krajobrazu wyniosły 5028 mln zł, na ochronę wody 1550 mln zł i 2942 mln zł na ochronę powierzchni ziemi. Najmniej gospodarstwa domowe przeznaczają na ochronę przed hałasem i wibracjami. W 2019 r. stanowiły one ok. 1% wydatków na ochronę środowiska (204 mln zł).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-01-13 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020
ilość pobrań: 563
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020 1.15MB zobacz

do góry