logo UE
Strona główna/Aktualności/Budowy i remonty/Przygotowujemy nowe inwestycje

Przygotowujemy nowe inwestycje

16 Lipca 2020

Otwarliśmy dziś dwa postępowania. Pierwsze dotyczy projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Damrota oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami. Przedmiotem drugiego są roboty budowlane związane z wykonaniem sieci oraz przyłączy wod.-kan. w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego.

Przedmiotem pierwszego z ogłoszonych dziś  zamówień jest wykonanie usługi związanej z wykonaniem dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

 • „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Damrota na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Konstytucji 3-go Maja i w ul. Bocznej w Piekarach Śląskich”,
 • ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 w Piekarach Śląskich”.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnej z zapisami niniejszej SIWZ i jej załącznikami, w szczególności z OPZ,
 • wykonanie dokładnego opisu technicznego zawierającego wszelkie istotne i niezbędne informacje dla Wykonawcy robót budowlanych wraz z określeniem kategorii geotechnicznej gruntu,
 • opracowanie kompletnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • opracowanie pozostałych niezbędnych dokumentów przetargowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz dokumentów projektowych, tj. w szczególności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego również w formie zagregowanej i innych (plan BIOZ),
 • pełnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiot drugiego stanowią roboty budowlane związane z wykonaniem sieci oraz przyłączy wod.-kan. na terenie miasta Piekary Śląskie, polegające na: budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy w Piekarach Śląskich - ETAP II.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • II etap budowy sieci wodociągowej,
 • likwidację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy,
 • odtworzenie nawierzchni,
 • wycinkę drzew i krzewów.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu
pdf 2020-07-16 Ogłoszenie o zamówieniu DAMROTA-CHEMIK.pdf
ilość pobrań: 612
Ogłoszenie o zamówieniu DAMROTA-CHEMIK.pdf 158.55KB zobacz
pdf 2020-07-16 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
ilość pobrań: 601
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 181.66KB zobacz

do góry