logo UE
Strona główna/Aktualności/Komunikaty/Trwa kontrola wodomierzy

Trwa kontrola wodomierzy

7 Grudnia 2022

Zgodnie z umową na dostawę wody i odbiór ścieków, nasi klienci mają obwiązek umożliwienia wstępu osobom reprezentującym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich sp. z o.o. na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego do odbiorcy celem m.in. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego wraz z nakładką i dokonania odczytu ich wskazań. Jednocześnie, prawo nakazuje nam dokonanie takiej kontroli i odczytanie wskazań wodomierza, raz do roku. Z tego powodu, pomimo działania w Piekarach Śląskich radiowego odczytu danych z wodomierzy, obejmującego wszystkich odbiorców wody na terenie miasta, zobowiązani jesteśmy raz w roku odwiedzić naszych klientów.

W czasie pandemii przeprowadzanie tych odczytów było zawieszone z powodów sanitarnych. Pewnie dlatego część klientów jest nieufna i zaskoczona wizytą naszego przedstawiciela. Prosimy, zawsze sprawdzajcie tożsamość kontrolującego, ale też nie utrudniajcie mu pracy. Osoba reprezentująca MPWiK posiada stosowne upoważnienie oraz legitymację służbową. Domagajcie się ich okazania, choć pewnie nasz przedstawiciel zrobi to bez wezwania.

do góry