logo UE

Akcja zima

5 Października 2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o., w związku z okresem jesiennym oraz zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Miasta Piekary Śląskie o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, w szczególności:

  • odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.
  • ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,
  • zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe),
  • oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.

Ponadto prosimy wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych o nie parkowanie w miejscach, w których usytuowane jest uzbrojenie sieci wod.-kan. jak: zasuwy, hydranty i pokrywy włazowe studni wodociągowych i kanalizacyjnych. Brak dostępu do w/w uzbrojenia uniemożliwia prowadzenie robót na sieci wod.-kan.
Jednocześnie przypominamy, że codziennie, przez całą dobę czynne jest nasze pogotowie wod.-kan. Pod numerem telefonu 32 287 13 08 można zgłaszać awarie wodociągowe i kanalizacyjne.

do góry