logo UE
Strona główna/Aktualności/Ruszyła sektorowa Rada ds. Kompetencji w Sektorze (..)

Ruszyła sektorowa Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

30 Kwietnia 2020

Powołana Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji będzie dostarczać́ informacji o obecnych i przyszłych potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze. Wszystko po to, aby dopasować możliwości edukacyjne szkół wyższych, ponadpodstawowych i innych podmiotów szkoleniowych do potrzeb kadrowych przedsiębiorstw wodociągowych.
Głównym zadaniem Rady jest analiza rynku pracy i zaproponowanie zmian, które usprawnią dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb sektora wod-kan. Rada ma więc przeprowadzić (ze wsparciem konsultanta) badania obejmujące rynek edukacji i potrzeby sektora, przeanalizować funkcjonujące akty prawne i na podstawie zdobytej wiedzy rekomendować zmiany zarówno na rynku szkoleń, jak i prawne. Rada będzie opracowywać zapotrzebowanie na kompetencje, ale także rekomendacje dotyczące pracowników znajdujących się̨ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby powyżej 50. roku życia, niepełnosprawne lub o niskich kwalifikacjach. Bardzo ważnym elementem aktywności ma być zainicjowanie współpracy w zakresie tworzenia porozumień́ edukacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowymi lub dostawcami usług a sektorem szkoleniowym. Rada ma być więc szczególnym łącznikiem pomiędzy przedsiębiorstwami naszej branży a sektorem edukacji. Ma przekazywać informacje o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy oraz partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw.
Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

do góry
Brak wody przy ul. Wolności 2, 3, 4 oraz Józefa Janty 9. Usuwanie awarii może potrwać do godz. 14.