logo UE
Strona główna/Aktualności/Ruszyła sektorowa Rada ds. Kompetencji w Sektorze (..)

Ruszyła sektorowa Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

30 Kwietnia 2020

Powołana Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji będzie dostarczać́ informacji o obecnych i przyszłych potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze. Wszystko po to, aby dopasować możliwości edukacyjne szkół wyższych, ponadpodstawowych i innych podmiotów szkoleniowych do potrzeb kadrowych przedsiębiorstw wodociągowych.
Głównym zadaniem Rady jest analiza rynku pracy i zaproponowanie zmian, które usprawnią dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb sektora wod-kan. Rada ma więc przeprowadzić (ze wsparciem konsultanta) badania obejmujące rynek edukacji i potrzeby sektora, przeanalizować funkcjonujące akty prawne i na podstawie zdobytej wiedzy rekomendować zmiany zarówno na rynku szkoleń, jak i prawne. Rada będzie opracowywać zapotrzebowanie na kompetencje, ale także rekomendacje dotyczące pracowników znajdujących się̨ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby powyżej 50. roku życia, niepełnosprawne lub o niskich kwalifikacjach. Bardzo ważnym elementem aktywności ma być zainicjowanie współpracy w zakresie tworzenia porozumień́ edukacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowymi lub dostawcami usług a sektorem szkoleniowym. Rada ma być więc szczególnym łącznikiem pomiędzy przedsiębiorstwami naszej branży a sektorem edukacji. Ma przekazywać informacje o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy oraz partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw.
Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

do góry