logo UE
Strona główna/Aktualności/Radzionkowska z nowym wodociągiem i kanalizacją

Radzionkowska z nowym wodociągiem i kanalizacją

27 Lipca 2022

Po ok. 4 miesiącach od rozpoczęcia prac, 25.07.2022 r. nastąpił odbiór końcowy dwóch inwestycji:

  • budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Radzionkowskiej oraz
  • budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulicy Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich - Etap 2.

Ostateczna wartość robót wyniosła 1.422.766,32 zł netto, chociaż wstępnie określona była na prawie 200 tys. zł więcej, co przy obecnych wzrostach cen usług i materiałów budowlanych prawie się nie zdarza.

Wykonawcą obu inwestycji była firma EKOBUD Glinica Sp. z o.o. Sp. k.

Zakres robót obejmował:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej z PVC o średnicy 200mm i długości 361,1 m oraz budowę przyłączy PVC o średnicy 160mm i łącznej długości 178,0 m,
  • budowę sieci wodociągowej z PE o średnicy 125mm, o długości 343,75 m na odcinku od ul. Plebiscytowej do wysokości budynku nr 39, budowę wodociągu z PE o średnicy 63mm i długości 52,0 m, a także budowę przyłączy wodociągowych z PE o średnicy 40 mm w ilości 23 szt.
  • likwidację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy,
  • uporządkowanie terenu po robotach i odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę drogi.

Teraz do działania przystąpi tam firma Hucz Sp.z.o.o., Sp.k., która na zlecenie Urzędu Miasta wykonana nową nawierzchnię ulicy, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie. Koszt tych prac określony został na 10,6 mln. zł.

 

do góry