logo UE
Strona główna/Aktualności/Przygotuj instalację na mrozy

Przygotuj instalację na mrozy

2 Listopada 2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. w związku z okresem jesiennym oraz zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Miasta Piekary Śląskie o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, w szczególności:
- odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.
- ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,
- zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe).
- oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.
Ponadto prosimy wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych o nie parkowanie w miejscach, w których usytuowane jest uzbrojenie sieci wod.-kan. jak: zasuwy, hydranty i pokrywy włazowe studni wodociągowych i kanalizacyjnych. Brak dostępu do w/w uzbrojenia uniemożliwia prowadzenie robót na sieci wod.-kan.
Jednocześnie przypominamy, że w ciągu całej doby czynne jest pogotowie wod.-kan. pod numerem telefonu 32 287 13 08, gdzie prosimy zgłaszać awarie wodociągowe i kanalizacyjne.

do góry