logo UE
Strona główna/Aktualności/Potrzebujemy inspektora ds. zamówień i umów

Potrzebujemy inspektora ds. zamówień i umów

10 Lutego 2022

Stanowisko: Inspektor ds. zamówień i umów
Dział: Dział Zamówień i Umów
Miejsce pracy:
MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie
Zakres obowiązków:

 • weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia;
 • ogłaszanie i prowadzenie postępowań w trybach ustawy Pzp;
 • tworzenie dokumentacji przetargowej, w tym niezbędnej korespondencji z Wykonawcami;
 • sporządzanie umów w sprawach zamówień publicznych;
 • udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • archiwizacja wytworzonej dokumentacji;
 • prowadzenie rejestru wniesionych zabezpieczeń: należytego wykonania umowy, wadium i gwarancji oraz przestrzegania terminów dokonywania zwrotów;
 • udział w pracach przy tworzeniu regulaminu i wzorów dokumentów w dziale;
 • współpraca z wewnętrznymi działami merytorycznymi w zakresie udzielania zamówień w celu realizacji celów oraz inne czynności, niezbędne do właściwego funkcjonowania działu zlecone przez przełożonego.

Oferujemy:

 • kursy, szkolenia;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość awansu zawodowego.

Rodzaj umowy:
Umowa na okres próbny, następnie na czas określony, zgodnie z ustalonym w Przedsiębiorstwie postępowaniem
Wymiar etatu: 1, data rozpoczęcia: do ustalenia, wynagrodzenie brutto: do ustalenia, system wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

WYMAGANIA:

wykształcenie min. średnie kierunkowe, preferowane wyższe (w tym licencjat): prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia.

Staż pracy ogółem:

 • 2 lata przy wykształceniu średnim, przy udzielaniu zamówień po stronie Zamawiającego oraz poparte odbytymi szkoleniami z zakresu Pzp podwyższające posiadane kwalifikacje

lub

 • 1 rok przy udzielaniu zamówień po stronie Zamawiającego oraz odbyte szkolenia merytoryczne z zakresu Pzp przy wykształceniu wyższym.


Wymagane doświadczenie przy udzielaniu zamówień po stronie Zamawiającego:

 • przy wykształceniu średnim o wymaganym profilu/kierunkowe, wymagany staż - 2 lata,
 • przy wykształceniu wyższym wymagany staż - 1 rok.

Umiejętności i uprawnienia:
niezbędne:

 • praktyczna znajomość przepisów ustawy: Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, poparta odbytymi szkoleniami i uzyskanymi certyfikatami/zaświadczeniami;
 • umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • biegła znajomość pakietu Office i obsługa urządzeń biurowych.

Cechy kandydata:
uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność.

Oczekiwane umiejętności:

 • samodzielnej pracy, zgodnie z ustalonymi zadaniami i priorytetami Przedsiębiorstwa,
 • szybkiego przyswajania wiedzy,
 • analitycznego i logicznego myślenia, weryfikacji dokumentów i informacji,
 • praktyczna umiejętność redagowania pism z zachowaniem poprawności stylu, formy i treści,
 • dobrej organizacji pracy i umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu, odporność na stres.

Inne wymagania:

 • biegła obsługa komputera, w szczególności w zakresie pakietu Office;
 • mile widziana znajomość prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, gospodarczego.

Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy: MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu: Pani Teresa Ochmańska Kierownik Działu Pracowniczo-Administracyjnego, tel.: 32 287 98 02 wew. 380, tel. kom.: +48 607 047 515, e-mail:

Wymagane dokumenty:
Oferty (CV, List motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz odbyte szkolenia) prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: w terminie do dnia 31.03.2022 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 1.04.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo przedłużenia lub zamknięcia ważności ogłoszenia w przypadku, braku kandydatur spełniających opisane wymagania lub wcześniejszego dokonania wyboru Kandydata.
O wynikach Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie na tel. podany w dokumentach aplikacyjnych.

do góry