logo UE
Strona główna/Aktualności/Niespodzianka - gospodarka wodna w Ministerstwie (..)

Niespodzianka - gospodarka wodna w Ministerstwie Infrastruktury

16 Listopada 2020

Do resortu infrastruktury, który obsługuje m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską został włączony jeszcze dział gospodarka wodna - wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to, że MI przejmuje zarząd nad IMGW oraz Wodami Polskimi.

W piątek (13.11) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury.

Stanowi ono, że do MI, które obsługuje sprawy działów transport, żegluga śródlądowa i gospodarka morska włącza się z resortu klimatu i środowiska dział “gospodarka wodna” oraz pracowników obsługujących te sprawy. Oznacza to, że pod zarząd resortu infrastruktury przejdą Wody Polskie oraz IMGW.

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami, dział gospodarka wodna miał trafić pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Infrastruktury miało z kolei mieć pod swoją pieczą m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską.

Jeszcze ok. dwóch tygodni temu w dzienniku urzędowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska ukazało się zarządzenie Ministra w sprawie podziału kompetencji w kierownictwie tego resortu. Wynikało z niego Ministerstwo Klimatu i Środowiska przejęło - częściowo lub w całości - kompetencje trzech zlikwidowanych resortów: środowiska, klimatu oraz gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej. Zarządzenie wskazywało, że Minister Michał Kurtyka - oprócz kompetencji czysto organizacyjnych i kierowniczych w resorcie nadzoruje też prace Biura Ministra, Departamentu Edukacji i Komunikacji, Departamentu Gospodarki Wodnej, Departamentu Prawnego, Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Wykonuje także kompetencje prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Rezerw Materiałowych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa Skarbu Państwa w: Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3”, Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego w Tczewie (w likwidacji), Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych.

W czwartek (12.11) w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia projektu rozporządzenia rządu ws. powołania pełnomocnika do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Rozporządzenie ma przygotować resort infrastruktury. Nowy pełnomocnik ma m.in. przedstawić harmonogram działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, a także monitorować postęp prac w tej sprawie.

Photo by Boudewijn Huysmans on Unsplash

do góry