logo UE

Mamy 7 miejsce!

26 Października 2023

W piątej edycji jedynego w Polsce rankingu dotyczącego rozwoju miast pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody Piekary Śląskie zajęły 7 miejsce w kategorii miast na prawach powiatu! W tym roku raport zaprezentowano 25 października, zwyczajowo w trakcie Międzynarodowego Kongresu „MIASTO - WODA - JAKOŚĆ ŻYCIA”, który odbył się w Politechnice Wrocławskiej!

Jak zaznaczają autorzy, publikacja nie jest plebiscytem, nie jest konkursem, choć dostrzegają pozytywny aspekt współzawodnictwa miast. Wysokie miejsce w rankingu może napawać dumą i być nagrodą za efektywną pracę, jednak miejsce w środku stawki lub na jej końcu, niekoniecznie musi oznaczać brak efektywności działań miast w obszarze miejskiej polityki wodnej, albo nie w każdym obszarze oznaczać niską efektywność.

WCI 2023 obejmuje 3 kategorie „Życie”, „Zagrożenie” i „Gospodarka i społeczeństwo” oraz 13 podkategorii oceny. W obliczeniach indeksu dla miast na prawach powiatu wykorzystano ponad 40 różnych wskaźników, które pochodziły z następujących źródeł:

  • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS);
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k);
  • Mapy Zagrożenia Powodziowego (MZP);
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW - PIB);
  • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie;
  • ankieta własna przeprowadzona wśród miast na prawach powiatu.

Ocena w kategorii „Życie” bazowała m.in. na następujących wskaźnikach: cena i zmiana zużycia wody w mieście, cena i produkcja ścieków, gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście czy wydatki realizowane przez miasta na gospodarkę ściekową i ochronę wód. W tej kategorii Piekary Śląskie uzyskały 7 lokatę.

W kategorii „Zagrożenie” indeks obliczany był na podstawie takich wskaźników jak: udział powierzchni miasta w obszarze zagrożenia powodziowego, długość wałów przeciwpowodziowych w stosunku do powierzchni obszaru zagrożenia powodziowego w mieście, roczne opady w przeliczeniu na powierzchnię uszczelnioną, liczba awarii wodociągów w przeliczeniu na całkowitą długość sieci czy procent terenów biologicznie czynnych w obszarze miasta. W tej kategorii Piekary Śląskie zostały sklasyfikowane na 12 miejscu.

Indeks dla kategorii „Gospodarka i biznes” był obliczany m.in. w oparciu o zużycie wody przez przemysł, liczbę przedsiębiorstw działających w branży transportu wodnego czy liczbę przekroczeń cieków wodnych (mostów) w stosunku do długości cieków w mieście.

Ostatni obszar („Kultura i mieszkańcy”) był oparty na takich miernikach jak: długość linii brzegowej w mieście, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta, zmianę udziału parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem czy zmianę udziału wydatków miast na utrzymanie zieleni w dochodach własnych. W kategorii „Gospodarka i społeczeństwo” nasze miasto zajęło 21 miejsce.

Poniżej prezentujemy pełną wersję „Water City Index 2023 - Rankingu efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach”.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-10-25 WATER-CITY-INDEX-2023.pdf
ilość pobrań: 651
WATER-CITY-INDEX-2023.pdf 24.68MB zobacz

do góry