logo UE
Strona główna/Aktualności/MIASTO - WODA - JAKOŚĆ ŻYCIA

MIASTO - WODA - JAKOŚĆ ŻYCIA

12 Października 2021

Już po raz trzeci Kongres skupi się na relacjach zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Celem Kongresu jest edukacja i poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i zachowań zgodnych ze środowiskiem. Równorzędną sprawą jest integracja działań przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz firm w zakresie zarządzania i oczyszczania wody tak aby czysta woda była dostępna dla wszystkich, nawet najbiedniejszych mieszkańców.

Światowa pandemia nie sprawiła, że wyzwania i zagrożenia związane z wodą i klimatem zniknęły. Konieczna jest analiza złożoności środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego czy ryzyko suszy.

W planach są dyskusje o złożoności świadczeń ekosystemów, w tym w głównej mierze wodnych, które składają się na dobrobyt i dobrostan człowieka. Można mierzyć je nie tylko poprzez wartości ekonomiczne, ale także środowiskowe, społeczne i zdrowotne.

Nie należy zapominać o narastającym zjawisku miejskiej wyspy ciepła i konsekwencjach jakie niosą ze sobą fale upałów. Oprócz oczywistego wpływu klimatu na miasto, ważna jest zależność w drugą stronę, tzn. wpływ miasta na klimat. Dlatego warto zastanowić się jaki wybór odpowiednich systemów urbanistycznych i materiałów budowlanych może wzmacniać lub osłabiać efekt miejskiej wyspy cieplnej.

Ocieplenie klimatu warunkuje także występowaniem nagłych i silnych opadów o coraz większej intensywności. Istotnym elementem ograniczenia ryzyka powodzi miejskiej może być zwiększenie lokalnej retencji wody. Służyć temu mogą powierzchniowe systemy zagospodarowania wód opadowych (w tym zielone dachy budynków). Szansą również może być zastosowanie inteligentnych systemów sterowania istniejącą retencją i odpływem wód opadowych. Szczególnie w obszarach gęsto zabudowanych o ograniczonych możliwościach stworzenia dodatkowej retencji. 

Kongres będzie okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak gospodarowanie wodą wpływa na miasta i ich mieszkańców.

do góry