logo UE
Strona główna/Aktualności/Dwie inwestycje rozpoczęte, jedna odebrana

Dwie inwestycje rozpoczęte, jedna odebrana

29 Marca 2022

Przekazaliśmy place budowy pod dwa kolejne zadania inwestycyjne: „budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Radzionkowskiej” oraz „budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulicy Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich - Etap 2”. Wykonawcą obu inwestycji jest EKOBUD Glinica Sp. z o.o. Sp. K.

Zakres robót obejmuje:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej z PVC o średnicy 200mm i długości 361,1 m oraz budowę przyłączy PVC o średnicy 160mm i łącznej długości 178,0 m,
  • budowę sieci wodociągowej z PE o średnicy 125mm, o długości 343,75 m na odcinku od ul. Plebiscytowej do wysokości budynku nr 39, budowę wodociągu z PE o średnicy 63mm i długości 52,0 m, a także budowę przyłączy wodociągowych z PE o średnicy 40 mm w ilości 23 szt.
  • likwidację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy,
  • uporządkowanie terenu po robotach i odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę drogi.

Wartość pierwszego zadania, budowy sieci wodociągowej w ul. Radzionkowskiej została określona na 611.112,54 zł, a drugiej inwestycji - etapu 2 robót kanalizacyjnych na 1.006.716,90 zł.

W poniedziałek natomiast przeprowadziliśmy odbiór końcowy innej inwestycji, rozpoczętej jesienią ub. roku: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9 -15 w Piekarach Śląskich”. Wybudowana tam kanalizacja zastąpiła starą, która była już w złym stanie technicznym. W ramach inwestycji wykonano przełączenia istniejących odprowadzeń kanalizacji sanitarnej z budynków do nowobudowanych kanałów.

Nowo wybudowany wodociąg zastąpił stare, stalowe sieci i uporządkował zaopatrzenie budynków w wodę. W ramach inwestycji wykonane zostały nowe przyłącza wody do budynków.

Po wykonanych robotach asfaltowa nawierzchnia wróciła do pierwotnego stanu.

do góry