logo UE

Jutro nowy asfalt

23 Września 2022
Jutro, tj. 24.09.2022 r. w godz. 7-16, na odcinku ul. bp. Nankera, od numeru 146 do 217, obejmującym skrzyżowanie z ul. J. Brzechwy układana będzie nawierzchnia asfaltowa.
To już ostatnie prace związane z inwestycją pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy Etap III”.
W związku z prowadzonymi pracami ruch samochodowy będzie utrudniony.
do góry
Do końca listopada może występować obniżone ciśnienie wody na terenie wszystkich dzielnic miasta z wyjątkiem Dąbrówki Wielkiej. Powodem są prace prowadzone przez GPW S.A. w Katowicach