logo UE
Strona główna/Aktualności/Budowy i remonty/Inwestycje w cieniu inflacji

Inwestycje w cieniu inflacji

24 Stycznia 2023

W minionym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich sp. z o.o. zrealizowało inwestycje w sieć wodociągową i kanalizacyjną o wartości blisko 8,3 mln zł netto, z czego nieco ponad 5,6 mln zł pochłonęły inwestycje w sieć wodociągową, a reszta przeznaczona została na kanalizację.

Największą i najdroższą inwestycją zrealizowaną w roku 2022 była budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. bp. Nankera i Wyspiańskiego, od ul. Partyzantów do Brzechwy. III, ostatni etap tej inwestycji kosztował ponad 1,95 mln zł netto.

Drugą, pod względem wysokości nakładów, inwestycją była budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej od 6 do 16. Łącznie na to zadanie Spółka przeznaczyła ponad 1,46 mln zł netto.

Trzecią, jeśli idzie o wielkość kosztów była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Damrota, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Konstytucji 3-go Maja oraz w ul. Bocznej. Prace, które pochłonęły ponad 1,36 mln zł netto.

W ubiegłym roku Spółka zakończyła też drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulicy Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 (wartość prawie 750 tys. zł), zbudowała sieć wodociągową wraz z przyłączami w ul. Radzionkowskiej (ponad 700 tys. zł) i w rejonie ul. Tarnogórskiej (ponad 610 tys. zł) czy przebudowała kanalizację sanitarną w rejonie ul. Szpitalnej (ponad 420 tys. zł).

W minionym roku MPWiK w Piekarach Śląskich zwrócił też inwestorom koszty budowy dziewięciu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w łącznej kwocie blisko 520 tys. zł. Spółka przejęła m.in. sieci powstałe w okolicy ul. Stalowej-Jordana, Przyjaźni, Karłowicza, Jaworowej czy Wodnej.

Oprócz rozbudowy i wymiany sieci realizowaliśmy także szereg innych inwestycji, jak choćby remont generalny przepompowni ścieków przy ul. Brzechwy (350 tys. zł) czy montaż pomp ciepła na Oczyszczalni Południe (210 tys. zł). Z kolei na Oczyszczalni Północ uruchomiliśmy dwie instalacje fotowoltaiczne po 50 kW każda, które kosztowały łącznie nieco ponad 360 tys. zł.

Nadeszły jednak bardzo trudne czasy dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Miniony rok spółki wodociągowe poświęciły próbom bilansowania finansów. Z jednej strony, jak wszyscy, spółki zmagały się z drastycznie rosnącymi cenami energii, towarów i usług, z drugiej regulator rynku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, skutecznie uniemożliwiał spółkom zmianę taryf za wodę i ścieki pomimo znacznego wzrostu kosztów bieżącego funkcjonowania, niepokrytych wpływami z zatwierdzonych stawek.

Decyzje regulatora negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe spółek, które zmuszone zostały do zaciągnięcia dodatkowych, drogich kredytów obrotowych na sfinansowanie kosztów oraz ograniczenia wydatków inwestycyjnych.

Czy w tym i kolejnych latach nasza Spółka będzie mogła w całości realizować plany inwestycyjne? Wiele zależy od postawy regulatora rynku. Obecnie regulator działa na naszą szkodę. Uważa na przykład, że nawet wzrost hurtowej ceny wody kupowanej przez Spółkę, o 32% od 1 stycznia 2023r., nie upoważnia MPWiK do podniesienia ceny płaconej przez klienta. Jeśli Wody Polskie nadal nie będą respektować realiów rynku, negatywne skutki decyzji regulatora odczują już nie tylko przedsiębiorstwa wodociągowe, ale także nasi klienci.

do góry